صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   قوانین ثبت نام آزمون های خانه معدن

مجموعه مقررات و ضوابط آموزشی خانه مهندسی معدن:

داوطلب عزیز ضمن آرزوی موفقیت، خواهشمند است مطالب مندرج در این تعهدنامه را به دقت مطالعه نمایید:

1. رعایت کلیه شئونات اسلامی، مقررات عمومی انضباط دانشگاهها، نظم و حضور به موقع در کلاسها الزامی است.

2. کلیه درخواست های داوطلب (آموزشی، مالی، انصراف و ...) می بایست به صورت کتبی به مسئول ثبت نام تحویل گردد و به درخواست های شفاهی حضوری و تلفنی و ... ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3. تاریخ شروع هر دوره در موارد خاص ممکن است تا یک هفته به تعویق افتد و در صورت وقوع این مساله اطلاع رسانی لازم به داوطلب انجام خواهد شد.

4. پرداخت کل شهریه (چه نقدا و چه به صورت چک) می بایست قبل از شروع دوره باشد و قبل از پرداخت کامل شهریه از ورود داوطلبان به کلاس جلوگیری خواهد شد.

5. موارد انصراف و استرداد شهریه کلاسها و دوره ها: (مهم)

از 5 روز مانده به شروع دوره  50 درصد از کل شهریه کسر و مابقی مسترد خواهد شد.

در صورت حذف تک دوره علاوه بر مورد بالا، تخفیفات مرتبط با حذف آن درس نیز کسر خواهد شد.

پرداخت بخشی از مبلغ ثبت نام (بابت رزرو، ثبت نام و یا امثالهم) نیز مشمول بند انصراف و شرایط آن خواهد بود.

تبصره: ثبت نام حین برگزاری کلاسها نیز شامل بندهای ماده 5 خواهد بود.

تبصره: عدم شرکت در کلاسها پس از  شروع دوره، هیچ گونه حقی را جهت انصراف و دریافت وجه داوطلبان ایجاد نخواهد کرد.

6. محل برگزاری کلاس با توجه به در نظر گرفتن شرایط و مصالح مختلف از سمت موسسه قبل از شروع کلاس تعیین خواهد شد؛ که ممکن است در محل موسسه یا محل دیگری باشد.

7. تعداد شرکت کنندگان در هر کد کلاسی بنا به عرف سالهای قبل موسسه و بر اساس موارد مختلف توسط موسسه تعیین می گردد.

8. ملاک اطلاع رسانی موسسه، اعلانات رسمی در سایتهای موسسه و اوراق سر برگ دار موسسه می باشد.

9. در صورت نیاز به جلسات فوق العاده یا جبرانی، استاد مربوطه مختار به تعیین و ساعت کلاس مورد نظر خواهد بود.

10. در برخی شرایط خاص ممکن است مدرس درس ثبت نامی بنابه نظر موسسه تغییر یابد، در این صورت دوره مربوطه روال عادی خود را خواهد داشت.

11. داوطلبینی که تعدادی از دروس خود را برای دوره بعد رزرو و پیش ثبت نام می نمایند، حق انصراف از دوره بعد را به دلایل (از قبیل عدم تطبیق برنامه اعلامی، منصرف شدن و ...) ندارند.

12. تغییر کد انتخابی هر درس تنها با درخواست کتبی و تاییدیه موسسه ممکن می باشد..

13.کلیه اطلاعیه های شروع دوره و تغییر زمانی کلاسها از طریق سایت خانه مهندسی نفت اعلام می گردد.

14.ثبت نام غیرحضوری (تلفنی، اینترنتی و ...) در حکم تایید کامل این تعهدنامه است که در سایت نیز موجود می باشد.

 

اینجانب ................................................ با آگاهی کامل از مقررات و ضوابط مندرج در این برگه، درخواست ثبت نام در خانه مهندسی معدن را می نمایم.

 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"