صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   گرایش مکانیک سنگ

مکانیک سنگ:

مکانیک سنگ (Rock Mechanic) از دو واژه Rock  به معنی سنگ و  Mechanics به معنی مکانیک گرفته شده‌است.

مکانیک سنگ رشته‌ای از علوم مهندسی است که در آن چگونگی رفتار سنگ در برابر عوامل بیرونی و درونی و تغییرات آنها مورد بحث قرار می‌گیرد. مکانیک سنگ را می‌توان به طور ساده، علم مطالعه اثر نیروها به روی سنگ ها، دانست. مهم ترین هدف مکانیک سنگ گردآوری آن دسته از اطلاعات است که توسط آن ها بتوان سازه‌های مهندسی را در داخل یا به روی سنگ ها به نحو پایداری طراحی و بنا نمود.

خانه مهندسی معدن


کاربرد مکانیک سنگ بسیار وسیع است و در حوزه های مختلف مثالهای متعددی دارد. از جمله:

·       ساخت ابنیه سطحی ( نظیر پل سازی، ساختمان، ساخت نیروگاه های سطحی و سد سازی)

·       راهسازی (نظیر ساخت بزرگراهها و راه آهن، کانال ها و مسیرهای لوله گذاری و سیستم های کنترل جریان آب نیرو گاهها)

·       حفاری های سطحی (نظیر معادن سطحی و کانالهای سریز در سدها)

·       حفاری های زیر زمینی (مانند معادن زیر زمینی، تونل ها، فضاهای زیر زمینی برای تاسیسات دفاعی)

  • حفاری های مربوط به انرژی (مانند حفاری های نفتی , حفاری های مربوط به استفاده از نیروگاه های اتمی زیرزمینی , دفن زباله های اتمی و مخازن زیرزمینی سوخت و آب

 

مباحث مربوط به مکانیک سنگ در رشته‌های مهندسی معدن، ژئوفیزیک، زمین‌شناسی ساختاری و مهندسی عمران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • گودبرداری های سطحی : مثل معدن روباز
  • گودبرداری های زیرزمینی : مثل تونلها، حجره‌های زیرزمینی و کارهای دفاعی
  • پروژه‌های سازنده‌های سطحی : این پروژه‌ها شامل مواردی چون پل، ساختمان های بلند، نیروگاه ها و سدها می‌باشند.
  • مسیرهای حمل و نقل : مانند بزرگراه، خط آهن، کانال و خط لوله
  • بهره برداری از منابع انرژی : مثل استخراج نفت و دفن زباله‌های اتمینرم افزارهای تخحصصی این رشته عبارت است از:

Dips, MicroMine, GeoStudio, PFC 2D, PFC 3D, ABAQUS, MODSIM, 3DEC, UNWEDGE, Swedge, Plaxis 3D, Gemcom Surpac, SLIDE, PHASE 2, ROCKWORK, FLAC 3D, FLAC 2D, UDEC, ER Mapper,…


و در نهایت معرفی چند منبع برای گرایش مکانیک سنگ:

مسائل مکانیک سنگ، نادر قاسم پور، بهنام پناه بر، محمد مهدی فرهادی، اتشارات جهاد دانشگاهی واحد

خانه مهندسی معدن

اصول مکانیک سنگ، دکتر غلامرضا خانلری

خانه مهندسی معدن

مکانیک سنگ، دکتر کوروش شهریار

خانه مهندسی معدنخانه مهندسی معدن


 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"