صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   فلوتاسیون

 

فلوتاسیون یک روش فیزیکی شیمیایی مکانیکی است وفرایند فلوتاسیون شامل آماده سازی کانیها با مواد شیمیایی است. دراین آماده سازی سطح ذرات یک کانی مشخص، آبران میشود. این ذرات به حبابهای هوا در سطح گل-آب (مخلوط آب وذرات کانی) چسبیده وتوسط آنها به سطح گل-آب حمل می شوند. درسطح گلاب لایه ای از کف غنی از ذرات کانی تشکیل میشود. این لایه کف از روی سطح گلاب جمع آوری میشود،درحالیکه ذرات کانی یا کانیهای دیگر در داخل گلاب باقی می مانند. در تصفیه اب هم اهمیت دارد.ازلحاظ نظری، این روش را می توان برای جدایش کانی های هر کانسنگی در شرایط خاص بکار برد. ذرات کانی باید به اندازه کافی کوچک باشند تا بتوانند توسط حبابهاب هوا حمل شوند ونیز کانیهای مختلف باید ازهم جداشده باشند. ( توجه: ذرات کوچکتر از ده ویا بیست میکرون نرمه اند). کارایی روش فلوتاسیون برای ذرات نرمه بسیار محدود است. شرط لازم برای فرایند فلوتاسیون،اتصال ذرات کانی به حبابهای هوا است به نحوی که بتوانند همراه با حبابهاب هوا به سطح گلاب،جایی که بتوان آنها را جدا وجمع آوری نمود، انتقال یابند.

 


 

خانه مهندسی معدن

 

مراحل فلوتاسيون:

  • آسيا کردن مواد معمولا به روش تر تا ابعادي که کاني هاي با ارزش از يکديگر وازکانيهاي باطله جدا يا آزاد شوند.
  • آماده سازي مواد به منظور ايجاد شرايط لازم براي اتصال کاني مطلوب به حبابهاي هواايجاد يک جريان بالارونده از حبابهاي هوا در گلاب( مرحله هوادهي)
  • تشکيل يک لايه کف غني از ذرات کاني مطلوب روي سطح گلاب(کف سازي)بپرداشت کف غني از ذرات کاني(کف گيري)

 

 خانه مهندسی معدن

مواد شيميايي مورد مصرف در فلوتاسيون:

 کلکتورها: مواد آلي قطبي هستند که روي سطح کاني جذب شده وآنرا آبران مي کنند.

تنظيم کننده ها: مواد شيميايي که براي تنظيم محيط فلوتاسيون مانند PH بکار ميروند. (اسيدها وقلياها)

فعالسازها: موادي که مي توانند شرايط جذب کلکتور را روي سطح کاني بهبود ببخشند براي مثال مي توان به سولفات مس بعنوان فعال کننده اسفالريت اشاره کرد.

بازدارنده ها: مواد شيميايي که مي توانند مانع جذب کلکتور روي يک کاني شوند. مانند سولفات روي که اسفالريت را در فلوتاسيون گالن بازداشت مي کند (نکته: با اصطلاحات آشنا شوید).

کف سازها: مواد آلي هستند براي ايجاد کف با خصوصيات مناسب (از نظر پايداري کف و. . . )بکار ميروند.

 

نکته: آسيا کردن جزو مراحل فلوتاسيون نمي باشد اما چون ميزان خرد کردن مواد اثر بسيار مهمي روي فرايند فلوتاسيون دارد، ذکرآن لازم است. مثلا توليد ذرات خيلي ريز نتيجه خردايش زياد بوده وذرات نرمه سطوح کاني ها را پوشانده ودر فرايند فلوتاسيون اختلال ايجاد مي کنند  (همانطور که گفتيم فلوتاسيون با سطح ارتباط دارد). عمليات مختلف يک فرايند فلوتاسيون در ماشين فلوتاسيون انجام مي شود. براي ايجاد حبابهاي هوا از ورود مستقيم هواي تحت فشار ويا به هم زدن گلاب ويا هردو استفاده مي شود. براي اتصال ذرات کاني به حبابهاي هوا، بايد يک لايه نازک آبران بروي سطح کاني ايجاد گردد، ضمن آنکه سطوح ساير کانيها بايد آبپذير باقي بماند تا جذب هوا نشود وبه محصول کف نيايد. نکته مهم فلوتاسيون در اين است که ايجاد چنين شرايط فيزيکي وشيميايي سطحي توسط مواد شيميايي خاصي صورت مي گيرد. پس انتخاب ترکيبي از مواد شيميايي مناسب براي هر کانسنگ مشخص قدم مهم واساسي فرآوري آن کانسنگ است.  


از فلوتاسيون جهت فرآوري کانيهاي زيادي استفاده ميشود براي مثال ميتوان به کانسنگهاي سولفوري مس، سرب وروي(کالکوپيريت وگالن واسفالريت)،موليبدن،کبالت، فلدسپار وذغالسنگ اشاره کرد اما بيش از همه از فلوتاسيون در فرآوري کانيهاي مسي/سرب/رو استفاده مي شود.

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"