صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   Geosoft

معرفی نرم افزار Geosoft

 

نرم افزار ژئوسافت (Oasis Montaj) معروفترین و قدرتمندترین نرم افزار پردازش و تفسیر داده های مغناطیس سنجی و گرانی سنجی است و بنابراین استفاده از این نرم افزار روز به روز در بین دانشجویان و فارغ التحصیلان ژئوفیزیک و معدن افزایش می یابد.

این نرم‌افزار بمنظور ترسیم و پردازش داده‌ها جهت اکتشاف مواد معدنى، اکتشاف نفت و گاز، بررسى‌هاى زیرسطحى از جمله بررسى‌هاى زیست‌محیطى و کشف مین‌ها و گلوله‌هاى مدفون عمل نکرده زیر سطح زمین بکار مى‌رود.


ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:

  این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows کار مى‌کند. امکانات پیشرفته پذیرش، نمایش، شبکه‌بندى و ترکیب داده‌هاى (زمین‌شناسى‌،
ژئوشیمیایى، ژئوفیزیکى، حفارى و ) با فرمت‌هاى مختلف در این نرم افزار وجود دارد. این نرم افزار قابلیت امکان تحلیل، کنترل کیفیت و مدل‌سازى داده‌ها و همچنین روش‌هاى مختلفى براى شبکه‌بندى داده‌ها و  امکانات مناسب تجسم‌سازى سه‌بعدى نتایج در نتیجه امکان انتقال نتایج به سایر نرم‌افزارها را دارا می باشد.

 

 

خانه مهندسی معدن

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"