صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   DX7

با توجه به وسعت و اهميت آزمايش ها در رشته ها و علوم مختلف، روش هاي طراحي آزمايش اين امكان را به آزمايش­گرها مي دهند كه ضمن صرفه جويي در زمان و هزينه، تحليل درست و منطقي بر نتايج آزمايش ها داشته باشند. علاوه بر آن با استفاده از روش هاي طراحي به كمك نرم افزارهاي موجود، امكان ارائه مدل بر پاسخ داده ها و بهينه كردن فرآيندها وجود دارد. از جمله روش هاي مرسوم براي طراحي آزمايش ها روش تاگوچي، فاكتوريل و روش سطح پاسخ هستند، كه كاربرد فراواني در انجام آزمايش ها دارند. در صنعت فرآوري، آزمايش ها و بهينه كردن سيستم هاي فرآوري از اهميت خاصي برخوردار است، و پايه و اساس طراحي كارخانه، اطلاعات بدست آمده از آزمايشگاه است. براي فرآوري مواد معدني مختلف، آزمايش هاي گوناگوني مانند انواع روش هاي ثقلي، فلوتاسيون، ليچينگ و ... صورت مي پذيرد. از روش هاي آماري و طراحي آزمايش ها مي توان در فرآيند هاي ذكر شده استفاده كرد. براي انواع مختلف روش هاي آماري، نرم افزارهاي مختلف (مخصوصاً براي روش تاگوچي) طراحي شده است كه از بين نرم افزارهاي موجود، نرم افزار DX7، جامع ترين و قوي ترين نرم افزار براي طراحي آزمايش ها است.