صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   کرج

آدرس نمایندگی خانه مهندسی معدن ایران در شهر کرج

 بزودی اعلام می گردد

شماره دفتر مرکزی کرج :     بزودی اعلام می گردد        

مدیریت نمایندگی:    بزودی اعلام می گردد

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"