صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   جامع

 

 

 

Surfer

 

 

 خانه مهندسی معدن

دوره آموزش نرم افزار Surfer

عنوان دوره

کد دوره

دوره فشرده

شهریه آزاد (تومان)

شهریه دانشجویی (تومان)

جامع

SF 03

10 ساعت

490000

390000

هدف دوره :

 

 • این نرم افزار توسط شرکت Golden Software تهیه شده است و یک نرم افزار عمومی در زمینه های توپوگرفی، نقشه برداری، زمین شناسی، مهندسی معدن، مهندسی نفت، مهندسی عمران، محیط زیست، ژئوفیزیک، ژئوشیمی و ... می باشد. این نرم افزار قدرتمند بسیار ساده و پرکاربرد می باشد و فراگیری آن نیاز به زمان اندکی دارد. هدف از آموزش این نرم افزار ترسیم سریع و آسان خطوط هم تراز و نیز شبکه بندی نقشه ها می باشد.

 

 

 

محتوای دوره :

موضوعاتی که در این دوره ارائه خواهد شد عبارت است از:

 • انجام محاسبات نرم افزاری و آماری
 • شبکه بدی به روش های مختلف
 • ترسیم نقشه های توپوگرافی
 • ترسیم نقشه های هم عیار
 • ترسیم نقشه های آنومالی و هاله های ژئوشیمی
 • ترسیم نقشه های ژئوفیزیکی
 • ترسیم نقشه های آنومالی مغناطیسی
 • ترسیم نقشه های ژئوالکتریک
 • ترسیم مقاطع بارپذیری و مقاومت ویژه زمین
 • ترسیم نقشه های هیدرو گراف
 • ترسیم نقشه های هیدرولوژی
 • محاسبه حجم و شکل ذخایر معدنی
 • محاسبه حجم خاکبرداری و خاکریزی
 • ترسیم نیم رخ های توپوگرافی
 • ترسیم نقشه های  هم فشار
 • ترسیم پروفیل های توپوگرافی ، نقشه های دو بعدی و سه بعدی منطقه ای
 • محاسبه حجم و شکل ذخایر آبی

   

حداقل مدرک ورود به دوره


 • آشنایی با زمین شناسی عمومی

 

توانايي هاي مورد انتظار دانش پذيرفتگان دوره :

 

 • در پایان این دوره از دانش آموختگان انتظار می رود که بتوانند انواع نقشه ها از جمله: نقشه کنتوری، نقشه وکتوری، نقشه سه بعدی سیمی Wire frameو... را ترسیم کرده و در نهایت بتوانند محاسبات مربوط به حجم ماده معدنی و توده خاک و همچنین ارزیابی دخایر معدنی را انجام دهند.

 

منابع دوره :

 

 

 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"