صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   GIS در ژئوشیمی

 

 

 

 

ArcGIS

خانه مهندسی معدن

کاربرد نرم افزار ArcGIS در ژئوشیمی

عنوان دوره

کد دوره

دوره فشرده

شهریه آزاد (تومان)

شهریه دانشجویی (تومان)

تخصصی

GIS-GCH

10 ساعت

490000

390000

 

هدف دوره :

 نرم افزار  Arc GIS در تحلیل، پردازش و تهیه نقشه های مختلف ژئوشیمی بسیار پرکاربرد می باشد. همچنین طراحی شبکه برداشت نمونه ها با استفاده از این نرم افزار بسیار ساده می باشد. محسابات پیچیده جهت تعیین حوضه آبریز در این نرم افزار نیز صورت میگیرد. هدف از این دوره یادگیری نحوه تحلیل داده های ژئوشیمی و تهیه نقشه های عیاری و سایر نقشه های حاصل از محاسبات آماری در نرم افزار ArcGIS   می باشد.

 

 

محتوای دوره :

مطالبی که در این دوره ارائه خواهد شد:

آشنایی با روش های مختلف ژئوشیمیایی

طراحی شبکه برداشت بهینه به روش نقطه ای و سلول پایه در لیتوژئوشیمیایی

تعیین نقاط نمونه برداری و برداشت داده ها در روش رسوب آبراهه ای

تهیه DEM سه بعدی منطقه

محاسبه و تعیین حوضه های آبریز

انجام محاسبات آماری بر روی داده ها

روش های مختلف درون یابی

محاسبه شاخص غنی شدگی

پردازش داده ها و تهیه نقشه های مختلف

 

 

حداقل مدرک ورود به دوره :

 داشتن شرايط عمومي ورود به دوره هاي آموزش عالي آزاد

دانستن مفاهیم مقدماتی در اکتشاف

مفاهیم مقدماتی ژئوشیمی

 

تبصره: چنانچه داوطلبي داراي مدرک تحصيلي از مراکز علمي خارج از کشور باشد درصورتيكه مورد تاييد قرار گيرد و در صورت احراز شرايط پذيرفته خواهد شد.

 

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره :

دانشپذيران پس از طي اين دوره  قادر خواهند بود: 

شبکه برداشت بهینه نمونه ها را طراحی کنند.

حوضه های آبریز را محاسبه و تعیین کنند.

نقشه های مختلف حاصل از پردازش داده های ژئوشیمی را تهیه کنند.

 

منابع دوره :

Help  نرم افزار Arc GIS

 

 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"