صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   GIS در نقشه برداری

 


ArcGIS

خانه مهندسی معدن

کاربرد نرم افزار ArcGIS در نقشه برداری

عنوان دوره

کد دوره

دوره فشرده

شهریه آزاد (تومان)

شهریه دانشجویی (تومان)

تخصصی

GIS-SUV

10 ساعت

490000

390000

 

هدف دوره :

 نرم افزار  مفهوم GIS مخفف Geographic Information System به معنی سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بستری برای ذخیره ، نگهداری ، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی می باشد و جهت کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند، طراحی شده است. برای بهره گیری صحیح از قابلیتهای یک GIS، در درجه اول نیاز به درک صحیح از سیستم GIS و سپس ساختار اطلاعات در آن میباشد.جهت پیاده سازی یک سیستم GIS ، توجه به ماهیت و ساختار اطلاعات جغرافیایی متشکله آن که رکن اساسی هر سیستمGIS را تشکیل داده و توانمندیها و پتانسیلهای آن را تعیین میکند، اجتناب ناپذیر است. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یک سیستم کامپیوتر مبنا می باشد که به عنوان یک مجموعه متشکل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیروی انسانی و مدلهای پردازش داده، به منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازاریابی، پردازش، بهنگام رسانی و اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف، مورد استفاده قرارمی گیرد.

 

 

 

محتوای دوره :

مطالبی که در این دوره ارائه خواهد شد:

 • مفهوم   GIS
 • سیستم های تصویر
 • ورود اطلاعات
 • ویرایش اطلاعات
 • مدیریت اطلاعات
 • پرسش و پاسخ و تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • GIS تکنولوژیهای مرتبط با 
 • سیستمهای تولید نقشه رقومی (CAD)
 • تعریف توپولوژی در GIS
 • روش های مختلف درون یابی
 • تهیه رویه توپوگرافی سه بعدی
 • تهیه نقشه توپوگرافی

 

 

حداقل مدرک ورود به دوره :

 •  داشتن  داشتن شرايط عمومي ورود به دوره هاي آموزش عالي آزاد
 • دانستن مفاهیم مقدماتی در نقشه برداری
 • مفاهیم مقدماتی زمین شناسی

تبصره: چنانچه داوطلبي داراي مدرک تحصيلي از مراکز علمي خارج از کشور باشد درصورتيكه مورد تاييد قرار گيرد و در صورت احراز شرايط پذيرفته خواهد شد.

 

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره :

دانشپذيران پس از طي اين دوره  قادر خواهند بود: 

 • نقشه های موضوعی مختلف از عوارض زمین تهیه کنند.
 • نقشه خطوط تراز توپوگرافی را با روش های مختلف تهیه کنند.
 • رویه سه بعدی از منطقه تهیه کنند.
 • فایلGIS  توپوگرافی پروزه خود را با توجه به استانداردهای سازمان ها تهیه نمایند.

 

منابع دوره :

Help  نرم افزار Arc GIS

 

 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"