صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   GIS در مهندسی آب(هیدرولوژی و هیدروژئولوژی)

 


 

Arc GIS  

 خانه مهندسی معدن

 

دوره آموزش کاربرد Arc GIS در مهندسی آب

عنوان دوره

کد دوره

دوره فشرده

شهریه آزاد (تومان)

شهریه دانشجویی (تومان)

تخصصی

GIS-HYD

10 ساعت

490000

390000

 

هدف دوره :

 

·       شرکت کنندگان در این دوره تجربه عملی ایجاد پروژه های ارزیابی زیست محیطی و نیز پروژه های آب های زیرزمینی و آبهای سطحی یک حوضه آبریز را کسب می کنند. برخورد با مشکلات رایج در اجرای پروژه ها و نیز راه های حل آنها از جمله مهارت هایی است که شرکت کنندگان بدست می آورند.

 

محتوای دوره :

·       آشنایی کلی با GIS

·       ژئورفرنس کردن تصاویر

·       ایجاد و ویرایش عوارض

·       تحلیل های مکانی و محاسبات رستری

·       کاربرد GIS در مطالعات آب های سطحی (هیدرولوژی)

*       کاربرد GIS در مطالعات هواشناسی

*       تعیین منحنی های هم باران

*       تعیین شبکه آبراهه ها

*       رتبه بندی آبراهه ها و رودخانه ها

*       تفکیک حوضه های آبریز

*       فیزیو گرافی حوضه آبریز

*       پروفیل طولی رودخانه

·       کاربرد GIS در آب های زیرزمینی

*       تئوری جریان آب زیرزمینی

*       تراز آب زیرزمینی

*       جریان و سرعت دارسی

*       ردیاب ذرات

*       استخراج هیدروگراف معرف آبخوان

·       ایجاد مدل در Arc MAP

 

 

حداقل مدرک ورود به دوره :

·         داشتن شرايط عمومي ورود به دوره هاي آموزش عالي آزاد

·          دانستن مفاهیم مقدماتی نرم افزار Arc GIS

 تبصره: چنانچه داوطلبي داراي مدرک تحصيلي از مراکز علمي خارج از کشور باشد درصورتيكه مورد تاييد قرار گيرد و در صورت احراز شرايط پذيرفته خواهد شد.

 

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره :

·       دانشپذیران پس از پایان دوره قادر خواهند بود پروژه های مربوط به آب از جمله پروژه های آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی و زیست محیطی را تحلیل و تفسیر و اریابی کرده و در نهایت برای بحران آب راه کارهایی را ارائه دهند.

 

 

منابع دوره :

·       آموزش Arc GIS  در مهندسی آب (هیدرولوژی و هیدروژئولوژیِ)، تالیف مهندس مهران قدرتی، انتشارات سیمای دانش

خانه مهندسی معدن

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"