صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   آموزش GIS براساس استانداردهای ایمیدرو

 

 

 

Arc GIS

خانه مهندسی معدن

آموزش GIS براساس استانداردهای ایمیدرو

عنوان دوره

کد دوره

دوره فشرده

شهریه آزاد (تومان)

شهریه دانشجویی (تومان)

تخصصی

GIS-IMD

10 ساعت

490000

390000

 

هدف دوره :

 در این دورده نحوه تبدیل، ویرایش، کاتوگرافی، کنترل کیفیت و تحویل اطلاعات مکانی و توصیفی طرح های اکتشافی بر اساس استانداردهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) شامل نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، مقطع ژئوفیزیک، چاه ها و تونل های اکتشافی، عوارض مستخرج از تصاویر ماهواره ای، اکتشاف زغال و عمومی در محیط GIS ارائه شده است.

 

 

محتوای دوره :

مطالبی که در این دوره ارائه خواهد شد:

 • عوارض مکانی مورد نیاز در مدل مفهومی سازمان
 • دستور العمل های رقومی سازی و ویرایش اطلاعات
 • دستورالعمل های کنترل کیفیت اطلاعات
 • دستورالعمل های کارتوگرافی اطلاعات
 • نحوه تکمیل ژئودیتابیس سازمان
 • فرمت خروجی نقشه های نهایی 


 

حداقل مدرک ورود به دوره :

 •  داشتن شرايط عمومي ورود به دوره هاي آموزش عالي آزاد
 • دانستن مفاهیم مقدماتی در مهندسی معدن
 • مفاهیم مقدماتی نرم افزار GIS

تبصره: چنانچه داوطلبي داراي مدرک تحصيلي از مراکز علمي خارج از کشور باشد درصورتيكه مورد تاييد قرار گيرد و در صورت احراز شرايط پذيرفته خواهد شد.

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره :

دانشپذيران پس از طي اين دوره  قادر خواهند بود: 

 • با دستور العمل های رقومی سازی و GIS Ready  نمودن داده های اکتشافی آشنا شوند.
 • نقشه های اکتشافی ترسیم شده خود را وارد سیستمGIS کنند.
 • با نحوه تبدیل، ویرایش و کاتوگرافی عوارض آشنا می شوند.
 • چگونه یک ژئودیتابیس استاندارد را تکمیل و ویرایش کنند.

 

منابع دوره :

گزارش پروژه برقراری و پیاده سازی GIS اطلاعات اکتشافی و معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران


 

 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"