صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   فرم ثبت نام دانشگاهی و گروهی ( طرح 50 درصد )

خانه مهندسی معدن ایران به منظور تشریک مساعی با نهادهای دانشجویی و همچنین رفاه حال دانشجویان گرامی، برای ثبت نام در دوره های نرم افزاری و تخصصی خود تخفیف 50 درصدی برای نهاد های دانشجویی دانشکده یا دانشگاه ها جهت برگزاری دوره های تخصصی و نرم افزاری داشته باشند، در نظر گرفته است.

 

دانلود فرم ثبت نام گروهی و استفاده از طرح تخفیف 50 درصد

 


 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"