صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   طرح کارآموزی (ویژه دانشگاه های سراسر کشور)

طرح کارآموزی :

در این طرح ویژه که توسط بخش آموزش شرکت تدوین شده است، هر دانشگاه جهت گذراندن دوره کارآموزی دانشجویان، یکی از مجموعه دوره های آموزشی را جهت آموزش دانشجویان به عنوان دوره کارآموزی انتخاب می کند.

 

افراد شرکت کننده در دوره های آموزش متخصص می­توانند با شرکت در دوره های نرم افزاری یا تخصصی عملیاتی تحت نظر سرپرست کارآموز شرکت دوره کارآموزی خود را با موفقیت بگذرانند.

 


 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"