صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   طرح معرفی به بازار کار و صنعت

رح معرفی به بازارکار و صنعت خانه مهندسی نفت :

در این طرح ویژه که توسط بخش آموزش و مرکز آزمون شرکت تدوین شده است، هر متخصص می­تواند با شرکت در دوره های تخصصی و نرم افزاری و آزمون تخصصی مرکز آزمون و کسب نمره حدنصاب از سهمیه ویژه خانه مهندسی نفت جهت معرفی به مراکز صنعتی از قبیل شرکت های مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره، نفت مرکزی، ملی حفاری، حفاری شمال و پژوهشگاه صنعت نفت جهت مصاحبه معرفی خواهد شد.


امید است با ارائه خدمات آموزششی بهتر بتوانیم تخصص لازم جهت کسب شغل متناسب با متخصصین مراجعه کننده یاری برسانیم.

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"