صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   گرایش اکتشاف

 

Field Geophysics

 

خانه مهندسی معدن

 

Edition 3th

John Milsom

University college London

 

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

Image processing of  Aster multispectral data

 

خانه مهندسی معدن

 

by

J. R. Gozzard Milsom

 

 

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

 

 

Hyperspectral Image processing  

 

خانه مهندسی معدن

 

by

Liguo Wange . Chunhui Zhao

 

 

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

 

 

مدل کانسار مس پورفیری

 

 


 

گزارش تحقیق علمی سازمان زمین شناسی آمریکا

به سرپرستی:  مارشیا کی. مک نات

ترجمه: ساسان ملکی

 

خانه مهندسی معدن


 

 

 

 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"