صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   دانلود رایگان کتاب های تخصصی زمین شناسی

 

Sedimentary Rock in Field

 

 

خانه مهندسی معدن

 

Edition 3th

Maurice E. Tucker

Department of Geological Science University of Durham, UK


 

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

High-Strain Zones:

 Structure and physical properties

 

 

خانه مهندسی معدن

 

Edition 3th

DAVID BRUHN

GFZ Potsdam, Germany

And

LUIGI BURLINI

Geological institute, ETH-Z, Zurich, switzerland


 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

Atlas of structural Geology

 

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

Soumyajit Mukherjee


 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"