صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   هيئت مديره

اعضای هیئت مدیره :

مهندس میلاد مقصودی    رزومه کاری

مهندس حجت شیرمرد   رزومه کاری                                                                             

مهندس نوید میرجردوی  رزومه کاری

 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"